Τελευταία ενημέρωση 20:33, 17 Ιουλ 2024

Συνέδριο του Α.Σ.Δ.Α. την Πέμπτη στο Περιστέρι!

Κατηγορία Θέματα
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) στο πλαίσιο των Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2014-2020  διοργανώνει  Συνέδριο με τίτλο:

«Απολογισμός του Δικτύου Κοινωνικής Καινοτομίας: Η πορεία για τη διαμόρφωση μιας Ανοιχτής και Ευρείας Κοινωνικής Συμμαχίας στη Δυτική Αθήνα»

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023 στο Πολιτιστικό – Συνεδριακό κέντρο Δημαρχιακού Μεγάρου Περιστερίου, στις 9:30 π.μ.

Τα θεματικά πεδία του Συνεδρίου αφορούν:

  • στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων του Δικτύου Κοινωνικής Καινοτομίας (socialinnovationforum.gr),
  • στην παρουσίαση βίντεο/ψηφιακών ιστοριών από Δράσεις που υλοποιήθηκαν σε Δήμους της Δυτικής Αθήνας με στόχο την αντιμετώπιση των Διακρίσεων,
  • στην αποτίμηση των Θεματικών Εργαστηρίων του Δικτύου Κοινωνικής Καινοτομίας,
  • στην παρουσίαση Δραστηριοτήτων, Εμπειριών και Αναγκών των Στελεχών Πεδίου των Δήμων της Δυτικής Αθήνας και στην ανάδειξη συνεργειών με άλλες Δράσεις κοινωνικής συμπερίληψης που υλοποιήθηκαν/υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης.

Το Συνέδριο θα ολοκληρωθεί με την πραγματοποίηση στρογγυλού τραπεζιού στο οποίο θα συζητηθεί η μετάβαση του Δικτύου Κοινωνικής Καινοτομίας στη Δια-δημοτική Κοινωνική Συμμαχία Δυτικής Αθήνας, καθώς και Ζητήματα και Πεδία Αριστείας.

Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος (link) για τη διαδικτυακή παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι: https://www.youtube.com/watch?v=yeFgvoSZXP8&ab_channel=ProotosDigitalCreativeFacilities

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

09:30-10:00

Έναρξη Συνεδρίου - Χαιρετισµό Προέδρου του ΑΣΔΑ και Δηµάρχου Περιστερίου, Ανδρέα Παχατουρίδη

 

10:00-11:00

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Περιεχόµενο και Αποτελέσµατα του Δικτύου Κοινωνική Καινοτοµία 2022-2023

 

Α.1 Οι Οργανωτικέ , Συνεργατικέ και Επιστηµονικέ Καινοτοµίε του Δικτύου Κοινωνική Καινοτοµία στο πλαίσιο τη ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτική Αθήνα 2014-2020 – Προοπτικέ για τη ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτική Αθήνα 2021-2027.

 

Δρ ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, Συντονιστή τη Επιστηµονική Επιτροπή τη Δικτύου Κοινωνική Καινοτοµία , Αναπληρωτή Καθηγητή Παντείου Πανεπ. Αθηνών

 

 

Α.2 Το Προφίλ των Εγγεγραµµένων Χρηστών του Δικτύου Κοινωνική Καινοτοµία : Ειδικότητε , Δεξιότητε , Ικανότητε και Εκπαιδευτικέ Ανάγκε – Μια πρώτη Αποτίµηση.

ΑΝΝΑ ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΥ, Μέλο του Δικτύου Κοινωνική Καινοτοµία

 

 

Α.3 Έρευνα Συνθηκών Επίµονη ή χρόνια φτώχεια ακραία φτώχεια (persistent poverty) µε πεδίο εφαρµογή τη Δυτική Αθήνα: Αποτίµηση των αιτιών, διάγνωση των αναγκών και σχεδιασµό δράσεων σε δι-επιστηµονικό και διαδηµοτικό επίπεδο

Δρ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ, Επιστηµονικό Συνεργάτη του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνικών Υποθέσεων, Διευθυντή - Επιστηµονικό Υπεύθυνο Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του πρ. Εθνικού Ινστιτούτου Εργασία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναµικού

 

Α.4 Συνέργειε του Δικτύου Κοινωνική Καινοτοµία µε «Εξωτερικέ Οντότητε » - Διερεύνηση Συνεργασία µε Επιστηµονική Εταιρεία Κοινωνική Πολιτική (Ε.Ε.Κ.Π.)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Μέλο τη Συντονιστική Οµάδα του Δικτύου Κοινωνική Καινοτοµία

 

11:00-12:00

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Βίντεο - ψηφιακέ ιστορίε από τι Δράσει των Δήµων τη Δυτική Αθήνα και τι Συνέργειε Κοινωνική Ένταξη και Αντιµετώπιση των Διακρίσεων, στο πλαίσιο τη ΟΧΕ ΒΑΑ 2014 – 2020

Συντονίζει ο Νίκο Πιτσούλη , Μέλο τη Συντονιστική Οµάδα του Δικτύου Κοινωνική Καινοτοµία. 

 

 Πλαίσιο του Έργου «Δράσει για την Αντιµετώπιση τη Φτώχεια , την Προώθηση τη Κοινωνική Ένταξη και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτή Ειδική Φροντίδα στο Δήµου Ιλίου Διαδηµοτικά Κοινωνικά Δίκτυα "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ" και "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"»

«Γυναίκε τη πόλη ». Παραγωγή από τον Δήµο Κορυδαλλού

«Σπάζοντα τα τείχη». Παραγωγή από το Δήµο Ιλίου, στο πλαίσιο του Έργου

«Δράσει για την Αντιµετώπιση τη Φτώχεια , την Προώθηση τη Κοινωνική Ένταξη και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτή Ειδική Φροντίδα στο Δήµου Ιλίου Διαδηµοτικά Κοινωνικά Δίκτυα "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ" και "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"»

«Όταν τα παιχνίδια αποκτούν φωνή». Παραγωγή από το Κοινωνικό ΕΚΑΒ σε συνεργασία µε το Δήµο Ιλίου στο πλαίσιο του Έργου «Δράσει για την Αντιµετώπιση τη Φτώχεια , την Προώθηση τη Κοινωνική Ένταξη και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτή Ειδική Φροντίδα στο Δήµου Ιλίου Διαδηµοτικά Κοινωνικά Δίκτυα "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ" και "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"»

 

«Ταξίδι στι ρίζε µου». Παραγωγή από το Δήµο Ιλίου, στο πλαίσιο του Έργου

«Δράσει για την Αντιµετώπιση τη Φτώχεια , την Προώθηση τη Κοινωνική Ένταξη και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτή Ειδική Φροντίδα στο Δήµου Ιλίου Διαδηµοτικά Κοινωνικά Δίκτυα "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ" και "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"».

 

12:00-13:30

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Αποτίµηση των Θεµατικών Εργαστηρίων του Δικτύου Κοινωνική Καινοτοµία . Παρουσίαση Δραστηριοτήτων Εµπειριών και Αναγκών των Στελεχών Πεδίου των Δήµων τη Δυτική Αθήνα & συνέργειε µε άλλε Δράσει κοινωνική συµπερίληψη  

 

Γ.1 Τα Θεµατικά Εργαστήρια του Δικτύου Κοινωνική Καινοτοµία : Παρουσίαση και Γενική Αποτίµηση τη Προστιθέµενη Αξία στην Ενδυνάµωση και βελτίωση των Ικανοτήτων των Στελεχών Πεδίου των Κοινωνικών Δοµών τη Δυτική Αθήνα

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΑΡΩΝΙΤΗ, Ειδική Παιδαγωγό , MSc, Μέλο του Δικτύου Κοινωνική Καινοτοµία

 

Γ.3 Ειδική Αποτίµηση Θεµατικού Εργαστηρίου µε αντικείµενο: «Η Εποπτεία ω συµµαχία συν-εργασία και ασφαλέ πλαίσιο για την έκφραση και επικοινωνία των δυσκολιών που προκύπτουν στην εργασία, αναστοχασµό, ανατροφοδότηση, υποστήριξη, ενδυνάµωση συναδελφική συνεργασία , επαγγελµατική ανάπτυξη και αποφυγή τη επαγγελµατική εξουθένωση των Στελεχών Πεδίου των Κοινωνικών Δοµών τη Δυτική Αθήνα »

 

ΙΩΑΝΝΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ, PhD in Systemic Practice, MSc in Systemic Psychotherapy. Συστηµική σύµβουλο , Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια, Επόπτρια και Εκπαιδεύτρια. Μέλο του Association of Family Therapy

 

Γ.4 Δι-επιστηµονικέ Συνεργασίε και Συνέργειε µε τι Συνοδευτικέ δράσει  ΤΕΒΑ: Ειδικέ Υπηρεσίε Ενδυνάµωση και Κοινωνική Ένταξη σε Μητέρε και Παιδιά Ροµά. Εφαρµογή στο Δήµο Κορυδαλλού

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΡΝΑΒΕΛΗ, Λογοθεραπεύτρια, Μέλο τη Οµάδα Συνοδευτικών Δράσεων ΑΣΔΑ ( ΤΕΒΑ)

 

Γ.5 Δράσει και Υπηρεσίε Πρόληψη και Προαγωγή Υγεία στη Κοινότητα: Παράδειγµα του Δήµου Αγίων Αναργύρων-Καµατερού

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, Συστηµική Ψυχολόγο , MSc, Διευθύντρια Κοινωνική Πολιτική Δήµου Αγίων Αναργύρων-Καµατερού

 

Γ.6 Ενίσχυση ψυχοκοινωνική στήριξη µέσω εικαστικών και δηµιουργικών δραστηριοτήτων: συµβάλλει στην ενίσχυση αποτελεσµατικών δράσεων ψυχοκοινωνική υποστήριξη : Εφαρµογή στο Δήµο Χαϊδαρίου

 

ΟΛΓΑ ΖΟΥΚΑ, Ψυχολόγο , Συστηµική – Οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΝΗΣ, MSc, Εικαστικό

 

Γ.7 Προαγωγή ψυχοκοινωνική υγεία & ανίχνευση προβληµάτων συµπεριφορά ω αποτέλεσµα ενδο-οικογενειακή βία . Εφαρµογή στο Δήµο Περιστερίου

 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΟΛΩΜΟΥ, Παιδοψυχολόγο - Συστηµική Ψυχοθεραπεύτρια, MSc Αναπτυξιακή και Εφηβική Ιατρική

Γ.8 «Πρόγραµµα Βοήθεια στο Σπίτι: Ολιστική Φροντίδα Ηλικιωµένων»

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Διευθύντρια Τµήµατο Κοινωνική Προστασία & Υγεία Δήµου Ιλίου

Γ.9 Το Δίκτυο Κοινωνική Καινοτοµία στο πλαίσιο τη ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτική Αθήνα 2021 - 2027

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΜΠΙΚΟΣ, Οικονοµολόγο (M.Sc.) - (M.Ph.) Περιφερειολόγο . Συντονιστή Δικτύου Κοινωνική Καινοτοµία

 

13.30-14.30

Στρογγυλό Τραπέζι: Η µετάβαση του Δικτύου Κοινωνική Καινοτοµία στη Δια-δηµοτική Κοινωνική Συµµαχία Δυτική Αθήνα – Ζητήµατα και Πεδία Αριστεία  

Δρ Χριστόφοροy Σκαμνάκηy, Συντονιστή τη Επιστηµονική Επιτροπή τη Δικτύου Κοινωνική Καινοτοµία , Αναπληρωτή Καθηγητή Παντείου Πανεπ. Αθηνών

 

Δρ. Γρηγόρηy Παντελόγλου, Επιστηµονικό Συνεργάτη του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνικών

Υποθέσεων, Διευθυντή - Επιστηµονικό Υπεύθυνο Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του πρ. Εθνικού Ινστιτούτου Εργασία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναµικού (ΕΙΕΑΔ)

Συντονιστική Οµάδα Δικτύου Κοινωνική Καινοτοµία

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Η στήλη «Talk of the town» από το «Α.Π.» »
Hatzi
SmartCity

Προγνωστικά Στοιχήματος Δωρεάν | FreeTips247

Leventis kreopoleio

Δημοφιλέστερα

Tsevelekos 250x250

Συνδεθείτε μαζί μας